Hồ sơ công ty / Company profile

 

Vào ngày 19 tháng 4 năm 2016, Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Thượng Hải Weihong đã được niêm yết thành công trên Thị trường Doanh nghiệp Tăng trưởng của Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến (Viết tắt của cổ phiếu: Weihong, mã chứng khoán: 300508). Tại thời điểm này, công ty sẽ sử dụng nền tảng thị trường vốn để cải thiện hoàn toàn Khả năng cạnh tranh của công ty đã bước vào một giai đoạn phát triển công ty nhanh chóng.

Công ty tuân thủ các giá trị cốt lõi của “liêm chính, đổi mới và thực dụng”, giao tiếp và giao tiếp với các nhà đầu tư dựa trên nguyên tắc liêm chính, thúc đẩy sự trung thực và hoạt động tiêu chuẩn của công ty và tiết lộ thông tin dựa trên các nguyên tắc trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời và công bằng Sự hiểu biết và công nhận của các nhà đầu tư về công ty, để tối đa hóa lợi ích của cổ đông và phát triển công ty tốt hơn.

 

 

Thông tin cơ bản

Sau khi xem xét bởi Ủy ban đánh giá phát hành GEM của Ủy ban chứng khoán Trung Quốc tại cuộc họp lần thứ 67 năm 2015, đơn đăng ký ban đầu của công ty đã được phê duyệt.

 

Được chấp thuận bởi Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc Ủy ban điều tiết chứng khoán [2016] Số 553, đợt chào bán cổ phiếu công khai của công ty không vượt quá 15 triệu cổ phiếu, đợt chào bán cổ phiếu công khai của công ty không vượt quá 2,39 triệu cổ phiếu và tổng số cổ phần trong đợt chào bán công khai này không vượt quá 15 triệu cổ phiếu.

 

Với thỏa thuận của Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến (2016) số 208, Weihong đã được niêm yết trên GEM của Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến vào ngày 19 tháng 4 năm 2016. Tổng số cổ phiếu phát hành lần này là 14,21 triệu cổ phiếu, chiếm 25,01%. Trong số đó, 11,82 triệu cổ phiếu mới đã được phát hành và 2,39 triệu cổ phiếu cũ đã được chuyển nhượng.
 
 

Tên viết tắt Cổ phiếu Weihong
Mã chứng khoán 300508
Trao đổi danh sách Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến
Địa chỉ đăng ký Phòng B509, 1 tòa nhà kinh doanh, 1588 Lianhang, Quận Minhang, Thượng Hải
Địa chỉ văn phòng 1590 Đường cao tốc Thượng Hải-Hàng Châu, Quận Fengxian, Thượng Hải
Mã zip địa chỉ văn phòng 201401
URL https://inoxdongphuong.com
Tư vấn / Tiếp thị sản phẩm 083.99.88888